Pályázataink

PROJEKT BEMUTATÁSA

GINOP-6.2.3-17 „A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE” a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum 453,91 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a szakképzésben tanulók, végzettség nélküli iskola elhagyásának csökkentésére és az alapkészségek fejlesztésének támogatására. A 2017. december 15-én elkezdődött projektben 30 hónapon keresztül valósulnak meg olyan célzott fejlesztések, amelyek hozzájárulnak a korai iskolaelhagyás visszaszorításához.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázati program a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum kötelékébe tartozó valamennyi tagintézményét érinti. A projekt részét képező intézményi és centrum szintű helyzetfelméréssel, majd annak eredményeire alapozott cselekvési és intézkedési tervvel beazonosításra kerülnek azok a fejlesztési irányvonalak, amelyek átfogóan járulnak hozzá a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez. A 453,91 millió Ft európai uniós támogatás segítségével pedagógus és vezetői továbbképzések, eszköz- és infrastruktúrafejlesztések, intézményfejlesztési tevékenységek, tanulói készségek és képességek fejlesztése, tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, tehetséggondozó programok valósulnak meg. A 30 hónapos pályázati program eredményeként azt várjuk, hogy centrum szinten csökken a középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnésének száma, javulnak a célzott tanulócsoportos fejlesztésben résztvevő tanulók tanulmányi eredményei, továbbá a pedagógusok közvetlenül vagy közvetve új tananyagok és oktatási módszerek birtokába jutnak. A projektnek köszönhetően lehetőség nyílik modernebb oktatási és intézményi környezetet létrehozni.

Projekt beszámoló

Rendezvények

Galéria

Szakmai anyagok

BESZÁMOLÓ

 

                                                                                                            HATÁRTALANUL!

HAT-15-07-0021    MŰVÉSZETEK KÖZÖTTI UTAZÁSOK HATÁRTALANUL
A HSZC KALMÁR ZSIGMOND SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJÁNAK RÉSZVÉTELE A HATÁRTALANUL PROGRAMBAN

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett, “Együttműködés Szakképző iskolák között” című, HAT-15-07 kódjelű pályázati felhívásra benyújtott Művészetek közötti utazások “határtalanul” című pályázatunk az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 567 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Projektünk 2016. április 11-16. között valósult meg az Adai Műszaki Iskola és a HSZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskolája együttműködésében tizenkét diák és négy pedagógus részvételével. Pályázatunk a művészeti ágak közötti valós és képzeletbeli utazást tűzte ki céljául. A művésztanárok elképzelései, előzetes tervei alapján egy a Vajdasághoz köthető irodalmi alkotás (Kosztololányi Dezső Pacsirta című regénye) került feldolgozásra a két utazás alkalmával, tanulmányozva eközben Szabadka és Hódmezővásárhely régi és mai arculatait. Ebből fotómontázsok készültek, a városok színházaiban, képzeletben színpadra állított előadásokhoz pedig korhű makettek, díszlet- jelmez- és színlaptervek kerültek ki a diákok alkotásaiból. Programunkat egy Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban megvalósult kiállítással zártuk, ahol bemutatásra kerültek a pályázat alapfeltételeként megvalósuló „termékek”.

A legfontosabbnak az anyaországi és határon túli gyerekek és tanárok közötti kapcsolatok kialakulását, formálódását tartjuk. Az, ahogyan barátságok szövődtek, amelyek munkakapcsolatból indultak ki. A diákok a hazaérkezést követően a Facebookon és más kapcsolattartó fórumokon fotókat, eseményeket, információkat osztanak meg egymással. Emellett az anyaországi tanulók megismerték azt, hogy a határon túl is élnek honfitársaink, akiknek anyanyelve a magyar, akárcsak a miénk. Megismerhettük a határon túli városokat, amelyeknek múltját a régi képeslapokon láthattunk. Óriási élmény volt a múlt feltárása, visszatekintés a múltba, a modern és klasszikus ellentéteinek feldolgozása.

A Határtalanul! programba készült projektünk a művészetek bevonásával (pl. a zene, irodalom, képzőművészet, színház, fotózás, filmkészítés) hagyományalapot teremthet majd a részt vevő határon túli és anyaországi diákok későbbi, további együttműködésének.      

Bozsér Zsolt

Szombathelyi Anita     

Hódmezővásárhely, 2016. április 29.       

                                                                                                                                                                PROGRAMOK

HÉTFŐ

2016. április 11.

KEDD

2016. április 12.

SZERDA

2016. április 13.

CSÜTÖRTÖK

2016. április 14.

PÉNTEK

2016. április 15.

SZOMBAT

2016. április 16.

reggel:

9.00 utazás Adára

reggel:

REGGELI

reggel:

REGGELI

reggel:

REGGELI

reggel:

REGGELI

reggel:

REGGELI

megérkezés kb. 11.30 Adára

9.00-12.00

-a szabadkai színház makettjének elkészítése

-plakátterv-jelmezterv munkálatai

9.00-12.00

Játékos motivációs gyakorlatok, a korábban történt események megbeszélése, a korábban elkezdett munka folytatása, dokumentálása:

–          városkép készítése

–          plakátterv

–          díszlet

–          jelmezterv

9.00-12.00

A Bessenyei Ferenc Művelődési Központ bejárása, a stúdió megtekintése,

 -drámapedagógiai foglakozás Benkő Brigitta drámatanár segítségével

 A korábban elkezdett munka műhelymunkái a BFMK stúdiójában

9.00-12.00

–          Kiállítás helyszíni megvalósítása

–          kiállítás-megnyitó

(BFMK)

9.00-12.00

Projektzáró megbeszélés,

értékelés

A kiállítási anyag csomagolása az adai kiállításra (BFMK)

szállás elfoglalása, ismerkedés a vendéglátókkal

EBÉD

EBÉD

EBÉD

EBÉD

EBÉD

A vendégek hazautazása kísérőkkel

13.00-17.00

-Kulturális körséta Adán, a város bemutatása

-4 vegyes csoport kialakítása, feladatok megbeszélése

-fotómontázs készítése (termék)

13.00-17.00

Utazás Szabadkára

-színházépület megismerése

-fotómontázs készítése (termék)

13.00-17.00

Munka folytatása:

–          páros városképek

–          dioráma

Utazás Hódmezővásárhelyre

13.00-17.00

Múzeumlátogatás, a restaurátorműhely és raktár megtekintése, séta a városban, Árpád utcai tájház megismerése.

13.00-17.00

A munkafolyamat megbeszélése, a csoportok beszámolója az elvégzett munkáról, médiával való kapcsolattartás

 

18.00

VACSORA

–          munkamegbeszélés,

–          értékelés

–          irodalmi szövegek megismertetése

–          csapatépítő vetélkedő

18.00

VACSORA

–          játékos feldatmegoldás

18.00 Szállás elfoglalása

VACSORA

–          A város megismerése, szabad program

–          a korábban készült fényképek megtekintése

18.00

VACSORA

–          munkamegbeszélés,

–          értékelés

–          az elkészített munkák installációja

–          a bemutató előkészítése

–          médiával való kapcsolattartás

18.00

VACSORA

MOZILÁTOGATÁS

 
      
      

HATÁRTALANUL

Képek-   itt

TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0124 Innovatív kompetenciafejlesztés a HSZI-ben

Eseménynaptár

Környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek

Növénynapi vetélkedő Corvin 2015.05.06 Természettudományi Vetélkedő Környezetvédelmi Világnap alkalmából Kalmár 2015.06.04 Elsivatagosodás elleni Világnap (Környezetvédelmi Világnap) Corvin 2015.06.08 Gyalogló nap (Autómentes nap) Corvin 2015.09.03 Erdei Iskola (Corvin) Mártély 2015.09.11-12-13 Erdei Iskola (Kalmár) Mártély 2015.09.18-19-20. Autómentes nap Kalmár 2015.09.22 Állatok Világnapja Kalmár 2015.10.05 Idegen nyelvek tanításának fejlesztése

Nyelvi vetélkedő Corvin 2015.06.03 Szókincs vadász Játékos nyelvi vetélkedő Kalmár 2015.06.08 Nyelvi témahét Corvin 2015.10.12-13-14-15-16 COOL-TÚRA Nyelvi témahét Kalmár 2015.10.12-13-14-15-16

Egészségfejlesztő- szemléletformáló- iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme és az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében

Egészségnap Corvin 2015.10.19 Egészségnap Kalmár 2015.10.19 Délutáni sport és mozgásprogramok Corvin 2015.05.01.-2015.10.22 között heti két alkalommal a nyári szünet időtartamán kívül Délutáni sport és mozgásprogramok Kalmár

A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadási szolgáltatás bevezetése, nyújtása

Vállalkozói- és életpálya-építés, karrierépítés, tanácsadás Kalmár
2015.05.01.-2015.10.22 között heti egy alkalommal a nyári szünet időtartamán kívül
Vállalkozói- és életpálya-építés, karrierépítés, tanácsadás Corvin

A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzések 30 órás 15-15 fő Egészségesen élni jó, Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem, egészségmegőrzés), egészségnevelés komplex tevékenységek által az óvodában és az iskolában Kalmár 2015.október 12-13-14 Családpedagógiai ismeretek a szociális munkában alkalmazott módszerek, technikák (mediáció, családlátogatás, team-munka stb.) alkalmazásának lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban Corvin

Záró rendezvény és kerekasztal beszélgetés a helyi iskolák képviselőivel; összegzés

Helyszín: HSZC Kalmár Zsigmond Szakképző Iskolája
Időpont: 2015.10.22 13 óra

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

                                                                                                                                          Sajtóközlemény

Október 22-én egy sokszínű, izgalmas, többek között az idegennyelv-tudást, a vállalkozói- és életpálya építést, az egészségfejlesztést, a környezettudatosságot elősegítő pályázat zárórendezvényét tartották a Kalmár Zsigmond Szakképző Iskolában.
A projekt hosszú távú célja a diákok munkaerő-piaci sikeressége érdekében az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, elsősorban idegennyelv-tudás, vállalkozói- és életpálya építés, egészségfejlesztési készségek és környezettudatosság terén, valamint a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 100 százalékos támogatási intenzitás mellett 20.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírásra került TÁMOP-3.1.4.C-142015-0124 „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” pályázati konstrukcióban.
A szakmai program a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum két intézménye a Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola és Corvin Mátyás Szakképző Iskola pedagóguasival valósult meg. A pályázatba bevontak két helyi oktatási intézményt: a hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolát és a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt. Összesen 29 pedagógus részvételével valósultak meg a programok 2015. május 1. és október 31. között.
A szakmai programelemek kivitelezését segítendő, különféle használati tárgyakat, szemléltető eszközöket, anyagokat vásároltak. A közös tematika alapján felépített programokkal igyekeztek elérni a pályázatban vállalt célokat:
– A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló tanórán kívüli tevékenységek során – júniusban, szeptemberben és októberben – ökoiskolai programsorozatot szerveztek, továbbá volt Erdei iskola: a diákok háromnapos táborozáson vettek részt a Mártélyi Természetvédelmi Körzetben.
– A nyelvi területhez kapcsolódó kompetenciák fejlődése, a nyelvhasználat javulása, a szókincs gazdagodása érdekében júniusban Nyelvi vetélkedőt, októberben Nyelvi témahetet rendeztek.
– A vállalkozáshoz kapcsolódóan a tudatosságot, az önbizalom erősödését, a személyiségfejlődést, a tájékozottság növelését szolgálta a vállalkozói- és életpálya-építés tanácsadás, amelyet a nyári szünet kivételével májustól október végéig hetente egy alkalommal, délutáni foglalkozásban valósítottak meg.
– Az egészségfejlesztés-, szemléletformálás érdekében májustól októberig hetente 2 alkalom délutáni foglalkozások keretében sport és mozgásprogramokat szerveztek.
A program részeként júniusban egész napos Egészségnapot rendeztek, amely elsősorban az egészséges táplálkozáshoz kapcsolódott.
– A pedagógusoknak októberben továbbképzéseket szerveztek, amelyek kiemelten foglalkoztak a tanulási és magatartási, valamint konfliktus és iskolai agressziókezelési problémák felismerésében. Továbbá elősegítette a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását.
A pályázatban résztvevő intézmények, a projekt valamennyi résztvevője 2015. október 22-én tartotta a zárórendezvényt, amikor részletesen elemezték a pályázat valamennyi programelemét. Az azt követő kerekasztal beszélgetés során értékelték a pályázat egyes céljait. Megállapították, hogy a pályázat elősegítette a minőségi szakmai munka megerősítését, fejlesztését, a szakmai fejlődést, az ön- és továbbképzés lehetőségét, valamint a tanulók részére az élményalapú tudás megszerzését, az eszközjellegű- és szociális kompetenciák fejlődését. A projekt által biztosított sok élménnyel teli program hozzájárult a környezettudatos magatartás megalapozásához, segítette az intézményi célok megvalósítása érdekében tevékenykedő kisközösségek kialakulását.

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content