A Gyermekvédelmi Internet kerekasztal ajánlása
a kiskorúakra káros internetes tartalmak
és szolgáltatások esetén alkalmazandó
figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre
vonatkozóan

 

A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján több szűrőszoftver megoldás is eleget tesz
az Eht. 149/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak.
A Norton Family szűrőszoftver elérhetősége:


https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs?inid=hu_2010June_NOF&ULang=hun


A Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:


http://dolphinknight.com/hu/