Bemutatkozás

          Hódmezővásárhelyen az iparoktatás 300 éves történetében az iskolarendszerű oktatás 1883-ban kezdődött az I. Sz. Ipartanoda megnyitásával. A II. világháború után Állami Ipartanonc Iskola, Állami Iparitanuló Iskola, 1952 szeptemberétől 602. sz. Iparitanuló Iskola lett a szakképző iskola neve. Az 1957-58-as tanévben 58 szakma oktatását biztosította. Az iskolába beiratkozott tanulók létszáma 1967 és 1970 között évenként meghaladta az 1200 főt. Az oktatás már 1961-től 6 telephelyen folyt reggel 07.00 órától este 20.00 óráig.

A jelenlegi iskolaépület használatba vételére az 1972. év folyamán került sor. Az épületegyüttes teljes körűen 1980-ra készült el (15, tanterem, 2 előadó, 9 szertár, igazgatásai, szociális helységek, kollégium, konyha, étterem, tornaterem, tanműhelyek).

1987-évben az iskola elnevezése 602. sz. Magyar Vietnami Barátság Ipari Szakmunkásképző Intézetre változott, ezt a nevet 1990-ig viselte. A tanulólétszám ebben az időszakban is meghaladta az 1000 főt, és jelenleg is évente 950-1000 között mozog. Az 1980-as év végére készült az iskola bővítésére tanulmányterv, de maga a bővítés nem valósult meg.

Az 1990-es években, a rendszerváltást követően a korábbi nagyipari képzőhelyek tanműhelyei megszűntek, vagy csökkentették a tanulólétszámot, így a gyakorlati képzés feladatait az iskolával kötött együttműködési megállapodás, később tanulószerződések alapján magánvállalkozók, gyakorlati képző KFT-k, BT-k vállalták fel. Jelenleg az iskolában csak bizonyos szakmák (autószerelő, gépjármű-villamosági szerelő) esetében folyik kiegészítő gyakorlati képzés. Tanulóink jelenleg 65 különböző gyakorlati képzőhelyen sajátíthatják el az adott OKJ-s képesítés szakmai fogásait. 1996-ban az iskolai tanműhely is különvált és Ipari szakképző Kft néven önálló vállalkozásként végzi a gyakorlati oktatást.

A gyakorlati oktatás felügyelete a Kamarák hatáskörébe került, az oktatóhelyek ellenőrzését a kamara és az iskola közösen végzi.

1997 szept. 1-től a Hódmezővásárhely Megyei Jogú város Közgyűlése határozata alapján a Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium Ipari Szakmunkásképző és Kollégium Intézményegységeként működött. 1998-tól a Közoktatási törvény előírásainak megfelelően szétválasztódtak a szakképző évfolyamok, és a szakképzést előkészítő általánosan művelő (9-10,. és 9-12,.) évfolyamok. A közgyűlés 2001-el megszüntette a kollégiumi ellátást, és az intézményegységet telephellyé nyilvánította. Városi szintű középiskolai kollégiumot hoztak létre a „Cseresnyés Kollégiumot”, itt tudják fogadni a város bármely középiskolájában tanuló diákját.

2003 06 12-én a közgyűlési határozat visszaadta az iskola önállóságát, és az intézmény felvette a Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola nevet.

A szakképzésben jelentkező kihívások hatására, a fenntartó döntése alapján 2008 július 1-től megalakult a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézmény.

Kalmár Zsigmond (1860 Hegyközújlak-1941 Hódmezővásárhely) az asztalos mesterséget Békéscsabán tanulta, majd több városban dolgozott, tökéletesítette tudását. Találmányát, a Kalmár-féle gabonarostát 1888-ban Nagyváradon dolgozta ki és szabadalmaztatta. 1899-ben jött Hódmezővásárhelyre, itt alapította meg rosta gyárát. Üzemét felvirágoztatva száz embernek adott munkát, megélhetést. Termékei egész Kelet-Európában ismerté váltak, sok még ma is működik a 60 000 legyártott rostából. A város köztiszteletben álló, népszerű személyisége volt. Gyakran, és sokat áldozott a város közösségi, kulturális céljaira. A lehetséges felmerült több névadó közül, az iskola tantestületének, valamint a közgyűlés többségének támogatásával lett iskolánk névadója.

Jelenleg iskolánkban 38 osztályban, 984 tanuló tanul. A 9-12 szakközépiskolai osztályainkban, elsősorban érettségihez kötött szakmát tanulni akarók jelentkeznek, a négy év alatt idegen nyelv, számítástechnikai ismeretek mellett pályaorientációs, illetve szakmai előkészítő képzésben részesülnek, természetesen az érettségi után a szakmatanulás mellett megvan a felsőfokú továbbtanulás választási lehetősége is.

A 9-10-dik általánosan művelő évfolyamainkon is, szintén az idegen nyelv, a számítástechnikai ismeretek mellett, pályaorientációs, illetve szakmai előkészítő oktatás folyik.

Szakképző évfolyamainkon jelenleg 25 szakmát oktatunk. A rövid képzési idő miatt is sokan tanulnak második szakmát, vagy van aki szakmai vizsga után gondolja meg magát, hogy érettségit szeretne szerezni. Így iskolánk nappali tagozatán nagy az életkori eltérés, a 15-évestől a 22 évesig. A tanulók többsége Hódmezővásárhely és környékéből, vonzáskörzetéből kerül ki, 80%-uk a szakmatanulás szándékával, ill. a kiválasztott szakma iránti érdeklődés miatt választja iskolánkat, 20%-uk eredetileg más elképzelésekkel rendelkezett, de gyenge tanulmányi eredményeik miatt ezek nem valósultak meg. A végzett tanulók többsége kb. 80% nem bánta meg, hogy iskolánkat választotta, elégedett választott szakmájával, biztosítva látja általa a megélhetési lehetőségét, boldogulását az életben.

Felnőtt képzésünkben esti tagozaton lehet érettségit szerezni, kitartó, négyéves tanulással. Sokan gondolják, hogy magasabb képzettséget szereznek, vagy a munkahelyen elvárják az idegen nyelvtudást, számítógépes ismereteket, az érettségit ezért iskolánk az iskolarendszeren kívüli képzéssel, átképzéssel is, nyitott a változó világunk elvárásaihoz, az „élethosszig tartó” tanulás elősegítéséhez.

Névadónk

 
 
 
KALMÁR ZSIGMOND

(Hegyközújlak, 1860 december 22 – Hódmezővásárhely, 1941 november 27)

Közéleti személyiség. Asztalos mesterséget tanult Békéscsabán, mestere korábban Munkácsy Mihály tanulótársa volt. Felszabadulása után Pesten, Kolozsváron, Brassóban dolgozott, tökéletesítette szakmai tudását. Találmányát, a Kalmár-féle gabonarostát 1888-ban Nagyváradon dolgozta ki és szabadalmaztatta.

1899-ben Vásárhelyre jött, itt alapította meg a rostagyárat. Terméke egész Kelet-Európában, s a Balkán sok országában ismerté vált. Üzeme fénykorában mintegy száz embert foglalkoztatott. Bár az I. világháború után a román megszállók berendezéseinek nagy részét elhurcolták, a sok veszteség dacára a háború után újra kezdte a munkát, felvirágoztatta üzemét.

A város köztiszteletben álló, népszerű személyisége volt. Törvényhatósági taggá, református presbiterré, a nagy múltú iparos dalárda elnökévé választották. Gyakran és sokat adományozott a város közösségi, kulturális céljaira. Saját költségén vezette be a kútvölgyi szanatóriumba a villanyvilágítást, kiburkoltatta a Simonyi utcát, harangot adományozott a susáni templomnak.

Alakját egyik cikkében Móra Ferenc is megörökítette.

Alapítvány

Kisinas Alapítvány

 

Támogasson adója 1%-ával!

Adószám:  18460124-1-06

 

Az alapítvány célja a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Kalmár Zsigmond Tagintézményben:

 • az iskolai diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása;
 • a működő iskolai és diákönkormányzat munkájának támogatása;
 • a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában;
 • közreműködés a jó diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében;
 • az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése;
 • a diáksport támogatása
 • a szociálisan rászorult gyerekek segítése;
 • az iskolai szabadidős tevékenységének és kiegészítő oktatási programjainak támogatása;
 • a hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása;
 • gépjárművezetői jogosítványt szerző szociálisan rászorult tanulók támogatása;
 • a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és segítőjük,felkészítőjük munkájának elismerése díj adományozásával;
 • a diákok életével kapcsolatos  pályázatokon, tanfolyamokon való részvétel biztosítása, könyvek vásárlása, folyóiratok előfizetése;

Diákönkormányzat

Vezetőség

FÖLDESI GÁBOR

GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ

KÖRMÖCZI ENIKŐ

IGAZGATÓHELYETTES

TÓTHNÉ ROZSOS KATALIN

IGAZGATÓHELYETTES

Pedagógusok

Ambruzs Csaba

Műszaki tanár

Csató József

Múszaki szakoktató

Bakacsi László

Gépészmérnök

DP_01

Darida Péter

Gépész műszaki tanár

Belovai János

Fogtechnikus szkoktató

Dr. Mészáros Éva

Testnevelés szakos tanár

Bodzsáné O. Gabriella

Magyar szakos tanár

FÁ_01

Fehér Ágnes

Német szakos tanár

Fintáné Piti Julianna

Kerámiaipari műszaki tanár

Horga Péter Attila

Faipari műszaki tanár

Kovács Ágnes

Magyar-tőrténelem tanár

Molnár Imre

Építőipari szakoktató

Vörös Magdolna

Építőipari mérnöktanár

man

Ferencz János

Gépész műszaki tanár

KI_01

Kóti István

Tanműhely vezető

Nagy Tünde

Gyógypedagógus

Gyaraki Judit

Matematika-informatika tanár

JR_02

Juhász Rozália

Textilipari szakoktató

Krizsán Sándor

Építőipari szakoktató

Papp Béla

Földrajz-angol szakos tanár

HF_01

Hetényi Ferenc

Fémipari szakoktató

Kiss Anikó

Villamosipari műszaki tanár

LGÉ_01

Loyoláné Galántai Éva

Biológia-rajz szakos tanár

Vajnai Rita

Textilipari műszaki tanár

Óraadó, áttanító tanárok

Nevelési, oktatási munkát közvetlenül segítő, adminisztratív és technikai dolgozók

Apró Erzsébet

Adminisztrátor

Gábor József

Karbantartó

man

Székely Szabó Imre

Műszaki vezető

Visszahívást kérek
close slider

Kapcsolatcaptcha


Skip to content